Til udenlandske ejendomskøbere


Vi har specialiseret os i ejendomshandler med udlændinge, særligt norske købere. Vi har berigtiget adskillige handler med udlændinge, og vi har en stor erfaring i hvilke udfordringer, der kan opstå, når udlændinge erhverver fast ejendom i Danmark.


Vi har endvidere stor erfaring med ansøgning om tilladelse til erhvervelse af fast ejendom hos Justitsministeriet, herunder omfattende kendskab til hvilke elementer, Justitsministeriet lægger særligt vægt på.


Vi tilbyder:


- Generel juridisk rådgivning i forbindelse med udlændinges køb af fast ejendom

- Udarbejdelse af ansøgning om tilladelse til erhvervelse af fast ejendom i Danmark

- Kontakt til Justitsministeriet

- Ggennemgang og godkendelse af købsaftale overfor ejendomsmægler

- Ansøgning om cpr.-nr. hos SKAT

- Tinglysning af skøde og efterfølgende ekspeditioner i ejendomshandlen


Det er væsentligt for udenlandske købere at være repræsenteret af egen advokat, fordi ejendomsmæglere i Danmark kun repræsenterer sælger.


Hvis du overvejer at købe fast ejendom i Danmark, kan du kontakte advokat Mette Jespersen for en uforpligtende drøftelse af mulighederne. Du kan også læse vores brochure ”Nordmænds erhvervelse af fast ejendom i Danmark.