Persondata

Som advokatvirksomhed vil vi ofte have behov for at få og opbevare oplysninger om vores klienter. Dette sker altid med et formål, og fordi vi har behov for oplysningerne, for at kunne behandle vores klienters sager.


Vi har altid behandlet vores klienters oplysninger med respekt, og det vil vi fortsat gøre.


EU´s persondataforordning har skærpet opmærksomheden omkring, at der skal være et formål med indsamling og opbevaring af personoplysninger, og at der skal være åbenhed om hvordan oplysningerne behandles og beskyttes, og hvilke rettigheder du har, når vi har oplysninger om dig.


Læs mere om håndtering af persondata i forbindelse med behandling af vores sager her.


Læs mere om behandling af persondata ved dødsboskifte her.


Læs vores generelle persondatapolitik og oplysning om vores håndtering af personoplysninger her.