Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK FOR KJÆR ADVOKATFIRMADATAANSVARLIG

Kjær Advokatfirma ApS, som tegnes af advokat Mogens Kjær Jensen, er dataansvarlig for de oplysninger, som vi modtager og behandler.

Vi indsamler ikke oplysninger på vores hjemmeside via cookies, men opbevarer og bruger kun de oplysninger, som gives til os.

Hvis du sender os en mail, vil afsender-mail-adressen, og de oplysninger som mailen indeholder, blive gemt i en periode.

Vi anvender kun de oplysninger, som vi modtager, til det specifikke formål som oplysningerne er givet til.

Hvis der etableres et klientforhold, vil vi bede dig give os et samtykke til at kommunikere pr. mail og håndtere dine personoplysninger.


Hvis du har spørgsmål, eller du ønsker nærmere information om de personoplysninger, som vi har om dig, eller du ønsker, at vi sletter oplysninger om dig, kan du ringe til os på 98 67 17 88 eller sende en mail til dataansvarlig advokat Mogens Kjær på mkj@kjaer-advokat.dk

eller databeskyttelsesrådgiver advokat Mette Jespersen på mj@kjaer-advokat.dk

 

FORMÅL MED INDSAMLING AF OPLYSNINGER

Vi indsamler kun personoplysninger med et formål f.eks.

At kunne besvare en henvendelse via vores mail- og sagsbehandlingssystem

At kunne skabe kontakt i forbindelse med ønske om juridisk assistance

At kunne behandle vores klienters sager

At kunne opfylde lovgivningens krav


SIKKERHED

Alle vores medarbejdere har adgang til de oplysninger, som findes i vores IT-systemer. Alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt.

Vi videregiver aldrig oplysninger til uvedkommende.

Vi medvirker aldrig til uautoriseret offentliggørelse, og vi videregiver ikke personoplysninger udenfor sammenhæng, og medmindre det er en del af den sags-behandling, som vi skal udføre.

Vi benytter eksterne leverandører af IT-systemer og IT-services, og vi har indgået databehandlingsaftaler med vores leverandører.

Vi har fastlagte procedurer for sletning af personoplysninger, som vi ikke længere har noget formål med at opbevare.

Vi kommunikerer i videst muligt omfang via sikre e-mails.

Vores individuelle e-mail-adresser modtager sikre e-mails.

Vi modtager endvidere sikre e-mails på adressen: sikker@kjaer-advokat.dk.


DINE RETTIGHEDER

Du har ret til indsigt i, hvilke personoplysninger vi har og opbevarer om dig.

Du har ret til at få korrigeret og ajourført oplysningerne.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, som du har givet til os i forbindelse med en sag.

Du har ret til, at få slettet de oplysninger vi har om dig - medmindre lovgivningen specifikt har pålagt os at sikre og beholde oplysningerne.


Du skal være opmærksom på, at anti-hvidvaskinings-lovgivningen pålægger os forpligtelser til at opbevare visse oplysninger i 5 år og at vi generelt opbevarer fysiske sager og elektroniske sagoplysninger i op til 10 år.


KLAGE

Klage over vores behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 K, T 33 19 32 00 – www.datatilsynet.dk/dt@datatilsynet.dk.

Vi vil sætte pris på, at du kontakter os inden du eventuelt beslutter at klage til Datatilsynet.